logo

Sinds 1 november 2022 gebruik Fontys Hogeschool MOL in plaats van het Mobiliteitsportaal voor de Reiskostenregeling.
Ga naar mobydesk.nl om bij MOL in te loggen

As of the 1st of November 2022, Fontys Hogeschool changed to the use of MOL in stead of the Mobility Portal for the Travel Expenses.
Please go to mobydesk.nl to log in to MOL