Via deze knop kunt u de aanvraag voortijdig sluiten zonder deze te versturen

Aanvraag Parkeerautorisatie toekomstige medewerker


Voorwoord

Welkom op de website waar de medewerkers van het Diakonessenhuis Utrecht en Zeist een verzoek kunnen indienen tot berekening van het wel of niet in aanmerking komen voor een parkeerpas voor tijdens kantooruren, de zogenaamde A-pas.
Met andere woorden: met het doorlopen van deze website geeft u aan vervoersbureau TC&O Mobydesk de opdracht om te bekijken of u in aanmerking komt voor een parkeerpas voor tijdens kantooruren. Aanvragen voor parkeren tijdens wisseldiensten (avond-, nacht- en weekenddienst), de zogenaamde B-pas, kunt u hier niet aanvragen. Indien uw leidinggevende bij uw aanstelling heeft aangegeven dat u wisseldiensten draait, dan wordt automatisch een B-pas autorisatie toegevoegd aan uw medewerkerspas. Neem hiervoor contact op met uw leidinggevende.
Het parkeerbeleid is van toepassing voor alle medewerkers in dienst van het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD). Voor medisch specialisten gelden specifieke afspraken, zij hoeven via deze site geen aanvraag in te dienen. De volgende groepen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerautorisatie:
Als medewerker die nog niet in dienst is getreden bij het Diakonessenhuis kunt u, voordat uw dienstverband start, een aanvraag indienen om te toetsen of u voor een parkeerautorisatie in aanmerking komt. U hoeft dan geen personeelsnummer te vermelden, maar moet u aanvinken dat u een toekomstige medewerker bent. Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld toetst TC&O Mobydesk uw gegevens volgens de criteria van het vervoersbeleid en adviseert het Diakonessenhuis al dan niet een parkeerautorisatie toe te kennen. U wordt hier per email over geïnformeerd. Nadat de afdeling Facilitair Service Bureau (FSB) van het Diakonessenhuis de uitslag heeft gecontroleerd wordt u eventueel geautoriseerd voor parkeren op de betreffende locatie. Zij informeren u over het verdere verloop van uw aanvraag.

Mocht u ondanks deze toelichting nog problemen ondervinden met het inloggen dan kunt u contact opnemen met TC&O Mobydesk: 088 – 233 3002. Meer informatie over parkeren en de criteria voor een parkeerautorisatie vindt u in het vervoersbeleid en staat op Diakweb.

Pas op het einde van dit formulier wordt uw aanvraag verzonden naar TC&O Mobydesk. U leest dan op uw scherm dat uw aanvraag is afgerond en dat u het venster kunt sluiten. Als u eerder dit venster afsluit, wordt uw aanvraag niet verzonden.