Contractvervoer

In de verstrekking “Dagverblijven voor Gehandicapten” in het kader van de AWBZ staat beschreven wat de plaatsing in een dagverblijf inhoudt. Over het vervoer staat opgenomen dat plaatsing inhoudt: “het door het dagverblijf georganiseerde vervoer dan wel het door het selectie- c.q. begeleidingsteam van het dagverblijf geadviseerde openbare vervoer”. Dit betekent dat de zorginstellingen verantwoordelijk zijn voor het woon-werkverkeer van cliënten. Voor de financiering van het woon-werkverkeer ontvangt de instelling een normbedrag per cliënt per jaar. Deze normbedragen worden jaarlijks door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) vastgesteld. Overschrijding van de jaarlijkse budgetten was door de zorginstellingen tot en met 1999 volledig terug te vorderen op de AWBZ. In 2000 was van de meerkosten boven het normbedrag nog 90% nacalculeerbaar. Vanaf 2001 is dit percentage teruggebracht naar 75% en vanaf 2013 is dit helemaal niet meer mogelijk. Het restant moest door de zorginstellingen worden bijbetaald en dat gaat ten koste van het zorgbudget en dus van de kwaliteit die de instelling kan leveren. Door een aantal oorzaken komen de zorginstellingen steeds meer te kort op het vervoer: Er is een toename van scheiden van wonen en dagbesteding voor cliënten met een intramurale indicatie, wat leidt tot meer woon-werkverkeer; Toename van de gemiddelde zorgzwaarte bij de zorginstellingen, wat leidt tot meer behoefte aan begeleiding bij het vervoer en aan rolstoelbussen; Steeds meer afwijkende tijden voor dagbesteding door de individuele keuzes van cliënten, waardoor extra vervoer noodzakelijk is. Het lenteakkoord van 2012 kondigt het voornemen aan om nogmaals een bezuinigslag te gaan maken op het AWBZ-vervoer voor extramurale cliënten. Hierdoor wordt het voor zorginstellingen weer belangrijk nogmaals goed te kijken naar hun vervoer. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken en tegelijkertijd kosten te besparen, is het verstandig het cliëntenvervoer eens onder de loep te nemen. Nieuwe (prijs)afspraken met vervoerders, opgefriste interne afspraken/werkwijzen en centralisatie van werkzaamheden zijn enkele voorbeelden van maatregelen die vaak leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing en -beheersing. Het regelen van vervoer is geen core business van zorginstellingen en brengt dus extra inspanningen met zich mee.

 

TC&O Management voor Mobiliteit BV speelt bij een aantal zorginstellingen een belangrijke rol bij de organisatie van het cliëntenvervoer. TC&O kan het gehele traject verzorgen: van de inventarisatie tot en met de begeleiding bij de implementatie en dagelijkse uitvoering van het vervoer. Dit is natuurlijk voor elke zorginstelling maatwerk.

 

Voor een overzicht van de producten van Bureau Vervoer TC&O, klik hier.

TC&O brochure-Gemeenten en instellingen.pdf

Onze opdrachtgevers