Overstappen naar ander vervoer

TC&O kan cliënten en haar begeleiders bijstaan in het overstappen naar andere vervoersvormen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Daar TC&O voor iedere instelling een grootgebruikovereenkomst kan bewerkstelligen, kunnen OV-abonnementen tegen korting worden afgenomen. Daarnaast is er een complete backoffice waar iedere cliënt c.q. begeleider terecht kan voor haar vragen. Indien gewenst kan de instelling er voor kiezen om naast de abonnementenregistratie ook de inhoudingen door TC&O te laten uitvoeren. Hierdoor kan voor een cliënt c.q. begeleider exact inzichtelijk worden gemaakt wat zijn/haar abonnement kost en wat zijn/haar inhouding betreft. Inhoudingen kunnen namelijk geschieden op basis van een eigen bijdrage, PGB etc. Een van de krachten van TC&O is dat zij verschillende werkprocessen kunnen volgen en daarmee dus precies die werkwijze kan hanteren die het beste bij de organisatiestructuur van de instelling past.

Onze opdrachtgevers