TC&O Mobydesk

Als werkgever heeft u te maken met mobiliteit. Met het woon-werkverkeer en de zakelijke reizen van

uw werknemers, maar ook met een goede bereikbaarheid voor klanten en leveranciers. Hoe organiseert u

die mobiliteit van en naar uw bedrijf slim? Zodat reiskosten niet de pan uit rijzen, duurzaam reizen gestimuleerd

wordt, parkeerruimte juist benut wordt en de administratie efficiënt en overzichtelijk blijft. Zowel voor de

werknemer als voor u. TC&O is al 25 jaar actief in vervoersmanagement en een ervaren partner op dit vlak.

Van deskundig advies over uw mobiliteitsvraagstukken tot praktische oplossingen en ondersteuning in

de uitvoering.

 

Een goed mobiliteits- of vervoersplan levert op

Mobiliteitsbeleid begint vaak met de wens om mobiliteitsproblemen aan te pakken en invulling te geven aan

MVO en goed werkgeverschap. TC&O zet haar kennis en ervaring graag om in een passend advies voor uw

mobiliteits- of vervoersplan. Onze mobiliteits- en OV-potentiescan geeft u inzicht in de mobiliteitsmogelijkheden

van uw werknemers. We onderzoeken welke besparingen mogelijk zijn en hoe u uw zakelijke mobiliteit en het

woon-werkverkeer zo efficiënt en voordelig mogelijk kunt organiseren. Uiteraard gebaseerd op uw wensen en

de actuele wet- en regelgeving op het gebied van werk- en reiskosten.

 

TC&O Mobydesk ontzorgt

Naast advies kan TC&O uw organisatie ontzorgen door u de mobiliteitsadministratie gedeeltelijk of volledig

uit handen te nemen met de inzet van TC&O Mobydesk. TC&O Mobydesk bestaat uit een helpdesk met

vakspecialisten en een in eigen beheer ontwikkeld MobiliteitsManagementSysteem (MMS). In het MMS-systeem

kunnen alle mogelijke mobiliteitsoplossingen verwerkt worden. Eén registratie- en controlesysteem voor alle

vormen van mobiliteit: van OV-abonnementen, e-bikes, scooterplannen tot parkeerbeheer en carpoolconstructies.

Het MMS-systeem is modulair opgebouwd en volledig aan te passen aan de keuzes in uw vervoersbeleid.

Ook alle berichten vanuit het systeem en de rapportages zijn specifiek aan te passen aan uw organisatie

en werknemers.

 

Online mobiliteitsportaal

Zowel de werkgever als werknemer heeft toegang tot het MMS via een online mobiliteitsportaal. Alle

mobiliteitsoplossingen kunnen via dat portaal worden aangeboden. Dat maakt het voor u als werkgever makkelijk

om meer keuzemogelijkheden te bieden aan uw werknemer. In het portaal kunnen werknemers bijvoorbeeld

OV-abonnementen bestellen, kaartadvies aanvragen, inschrijven voor het fietsenplan en parkeerautorisatie

aanvragen. Ook kunnen ze het karakter van ritten toewijzen (zakelijk/privé/woon-werk), waarbij TC&O de unieke

service biedt alle woon-werk-ritten eruit te filteren, zodat de werknemer minder ritten hoeft te alloceren.

U als werkgever heeft direct toegang tot overzichtelijke managementrapportages en alle gewenste gegevens.

 

Voordelen TC&O Mobydesk

  1. Combineert alle mobiliteitsoplossingen in één online systeem
  2. volledig maatwerk mogelijk
  3. Onafhankelijk van aanbieders
  4. Deskundige helpdesk

U bespaart door:

  1. Meest efficiënte en effectieve reisadvies
  2. Grootgebruikkortingen
  3. Vermindering correctietarieven
  4. Sneller en beter werken

Verrekenen reiskosten

Voor u als werkgever is het belangrijk de reiskosten te kunnen specificeren en uitsplitsen. Zodat u weet wie

welk deel moet betalen. TC&O levert ook hier maatwerk, zodat u optimaal ontzorgt en ondersteunt wordt.

Of u nu kiest voor inhouden op het salaris of achteraf incasseren. TC&O levert:

  1. Inhoudingsbestanden op maat voor de salarisadministratie.
  2. Split Billing: TC&O verzorgt voor u de uitsplitsing en incasso bij de werknemers. Dit volledig aangepast op de keuzes die u maakt in uw mobiliteitsbeleid. U ontvangt periodiek de incassogelden van TC&O én maatwerkrapportages.

Parkeerbeheer 

Staat uw parkeerterrein overvol? Overweegt u betaald parkeren in te voeren? TC&O adviseert bij het

opstellen van een parkeerbeleid, met oog voor de praktische uitvoering. We kunnen zelfs het parkeerbeheer

voor u verzorgen, zodat u de betreffende afdeling wat lucht geeft in de discussies bij het toekennen van

parkeerautorisaties.

 

Samenwerkingsverbanden

TC&O Mobydesk heeft samenwerkingsverbanden met de grote spelers in de markt. Deze samenwerkingen lopen uiteen van vervoerders als NS en Connexxion tot andere mobiliteitskaartaanbieders als Mobility Mixx. TC&O Mobydesk is een onafhankelijke en zelfstandig opererende organisatie waardoor het altijd een advies met open blikveld kan geven voor de beste mobiliteitsoplossing voor uw probleem.

TC&O Mobydesk brochure.pdf

Onze opdrachtgevers