Over ons

TC&O staat voor Traffic Consulting & Organisation.

 

TC&O vindt zijn oorsprong is het bedrijfsleven en beschikt over een brede expertise en veel praktijkervaring op het gebied van mobiliteitsmanagement. In 1990 is TC&O opgericht door wijlen Jan Senders, die twintig jaar verantwoordelijk was voor de organisatie en uitvoering van het totale personenvervoer van zowel woon-werkverkeer, zakelijk verkeer als het wagenparkbeheer bij DAF Trucks in Eindhoven. Na het overlijden van Jan Senders (december 2010) heeft zijn zoon Han Senders het stokje overgenomen. Sinds september 2011 is TC&O volledig in eigendom van Han. Samen met Mark Goorman (Projectmanager Bureau Vervoer TC&O) en Ruud Maas (Marketing en Communicatie) stuurt hij het kantoor aan en dragen zij gezamenlijk de verantwoording hiervoor.

 

Geschiedenis:

In de jaren negentig is TC&O door een aantal Rijkswaterstaten, Provincies en Kaderwetgebieden ingehuurd om op onder andere Schiphol, het Rijnmondgebied, Limburg, Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Gelderland en Midden-Holland de bedrijvenmarkt voor te lichten over haar mogelijkheden om zelf iets te doen aan verbetering van de bereikbaarheid. In die periode heeft TC&O honderden mobiliteitsplannen opgesteld. TC&O trad op als intermediair tussen de bedrijven en instellingen, overheden en vervoerders.

Toen eind jaren negentig de bedrijven verzadigd waren met mobiliteitsplannen kwamen we op het idee om een ons eigen vervoercoördinatiecentrum op te richten om de bedrijven te helpen met de uitvoering van de mobiliteitsplannen. Zo ontstond TC&O Mobydesk. Meer info over deze dienst, klik hier.

Sinds 2001 heeft TC&O zich gespecialiseerd in het vervoer bij AWBZ-instellingen voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking (cliëntenvervoer). TC&O verzorgt voor de instelling het totale traject. Van een gedegen inventarisatie tot en met de dagelijkse begeleiding. Meer info over deze dienst, klik hier

 

Sinds 2008 heeft TC&O zich gespecialiseerd in het leerlingenvervoer dat door de gemeenten georganiseerd wordt. TC&O verzorgt voor de gemeenten het totale traject. Van het beoordelen van aanbestedingen tot de dagelijkse begeleiding. Meer info over deze dienst, klik hier.

Onze opdrachtgevers