Afstandenmatrix

Om op het vervoer te kunnen sturen, zoals bijvoorbeeld besparingsmogelijkheden realiseren, moet er een gedegen analyse worden gemaakt van het vervoer. Een afstandenmatrix is onderdeel van een gedegen analyse. De afstandenmatrix bevat alle afstanden van cliënten richting de dagcentra. Hierdoor kan geanalyseerd worden welke cliënten dichter bij huis dagbesteding kunnen genieten. TC&O doet de onderstaande punten voor u: Berekenen van kilometers van huisadressen van de cliënten naar de dagcentra. Clusteren van de kilometers per afstandscategorie per dagcentra. Verstrekken van een analyse met conclusies en aanbevelingen. Voor de berekening van de kilometers van cliënten naar hun dagcentra maakt TC&O gebruik van het landelijke TeleAtlas programma.

Onze opdrachtgevers