Automatisering

Voor de dagelijkse organisatie en begeleiding maakt TC&O gebruik van het zelf ontwikkelde TCO Zorgsysteem. Het TCO zorgsysteem heeft een internetapplicatie ter beschikking. De vervoerder(s) nemen een licentie op het systeem waardoor TC&O in directe verbinding staat met de vervoerder. Mutatieverwerking, klachtenafwikkeling en facturering lopen daardoor eenduidig, wat de kans op fouten minimaliseert. Ook kan het TCO zorgsysteem gekoppeld worden aan het zorgpakket van de instelling, door middel van de cliëntnummers of BSN nummers. Door deze koppeling kan direct getoetst worden of cliënten met of zonder indicatie in het vervoer zitten. Hoe verder dit geautomatiseerd wordt, hoe minder kans er is dat cliënten onterecht, of met een verkeerde kostenplaats in het vervoer komen. TC&O biedt daarnaast de mogelijkheid om alle betrokkenen aan het vervoer digitaal inzicht in het vervoer te geven middels de internetapplicatie ‘Taxiplanning OnLine’ (TOL). Via TOL kunnen ritten worden afgezegd, ziekmeldingen worden doorgegeven en klachten worden ingediend. De deelnemer kan direct zien of bijvoorbeeld zijn rit op vrijdag is afgezegd. TOL kent diverse autorisatieniveaus. Zo kunnen woonvormen het vervoer muteren voor alle cliënten wonende op hun adres. Deelnemers of verzorgers kunnen alleen het vervoer inzien/muteren van zichzelf. Contactpersonen kunnen al het vervoer inzien en indien gewenst over bepaalde mutaties eerst toestemming geven voordat deze verwerkt worden.

Onze opdrachtgevers