Begeleiding verhuizing locaties

Wanneer uw organisatie (gedeeltelijk) verhuist, heeft dit naast het opstarten van de nieuwe locatie en afsluiten van de oude tevens veel impact op uw medewerkers. Naast praktische veranderingen kan dit voor uw organisatie betekenen dat u een verandering in (OV-) bereikbaarheid heeft of dat u bijvoorbeeld een afname in parkeervoorzieningen gaat ervaren. Dit kan leiden tot een aanpassing van het beleid.

Een ander, niet te onderschatten onderdeel, betreft de verandering van reiswijze van de betreffende medewerkers. Wellicht wil u het beleid aanpassen om uw medewerkers optimaal te ontzorgen betreffende overlast van de verhuizing. Of u wilt alle medewerkers optimaal informeren aangaande de mogelijkheden van andere modaliteiten binnen het huidige vervoerplan. TC&O heeft ruime ervaring met het begeleiden van betreffende verhuizingen en de impact op het vervoersbeleid.

Onze opdrachtgevers