Deelname project vervoer

Het AWBZ vervoer van cliënten wordt gedecentraliseerd. Dit zal uitgewerkt worden door een projectgroep. TC&O voert de volgende werkzaamheden uit: deelnemen als adviseur in de projectgroep. advies over inzet van verplaatsen van cliënten naar andere dagcentra. advies over inzet WMO vervoer. TC&O heeft door haar jarenlange ervaring als vervoersafdeling en adviseur veel kennis over het cliëntenvervoer en weet daardoor valkuilen te signaleren, kan best practices aanreiken en TC&O heeft de tools om onderzoeken snel en gedegen uit te voeren.

Onze opdrachtgevers