Handboeken vervoer

TC&O kan een Handboek Vervoer opstellen waarin de rechten en plichten van alle betrokken partijen staan omschreven. Dit is bedoeld voor alle leidinggevenden van de instelling en voor de vervoerder(s). Voor de cliënten en hun verzorgers wordt een handzaam uitreksel gemaakt. Er kan gekozen worden voor een standaard Handboek Vervoer of een Handboek Vervoer wat op maat is samengesteld voor de instelling. Het standaard Handboek Vervoer is een beproefd concept dat reeds bij andere zorginstellingen er voor heeft gezorgd dat rechten en plichten in het vervoer voor alle betrokkenen duidelijk werden.

Onze opdrachtgevers