Slimme vervoerscan / mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid begint vaak met de wens om mobiliteitsproblemen aan te pakken en invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. TC&O Mobydesk zet haar kennis en ervaring graag om in een passend advies voor uw mobiliteits- of vervoersplan. Met onze mobiliteits- en OV-potentiescan heeft u inzicht in de mobiliteitsmogelijkheden van uw werknemers. We onderzoeken welke besparingen mogelijk zijn en hoe u uw zakelijke mobiliteit en het woon-werkverkeer zo efficiënt en voordelig mogelijk kunt organiseren. Uiteraard gebaseerd op uw wensen en de actuele wet- en regelgeving op het gebied van werk- en reiskosten.

Onze opdrachtgevers